MELAKUKAN DAN BERSYUKUR

Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.
(Kolose 3:17)

Hidup melakukan kehendak Tuhan identik dengan tuntutan untuk mengikuti perintah Tuhan. Tuntutan tersebut terkadang menekan kita untuk melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sementara hidup melakukan kehendak Allah terkadang mendorong kita untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan tanpa mengenal batas.
Pada sisi lain, hidup bersyukur identik dengan rasa kecukupan untuk hidup di dalam Tuhan. Rasa kecukupan itu menahan diri kita untuk mendorong diri kita lebih. Rasa kecukupan itu menempatkan kita untuk merasa nyaman dengan kondisi kita.
Terkadang melakukan kehendak Tuhan dan hidup bersykur terlihat seperti bertentangan. Masalahnya ini memang akan jadi bertentangan jika kita melihatnya di luar kacamata kasih Allah kepada manusia. Kedua hal ini adalah dua hal yang berdampingan ketika kita melihatnya melalui kasih Allah.
Allah memang menginginkan manusia hidup di dalam Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, tetapi Allah pun menyadari kondisi berdosa manusia yang dapat jatuh pada dosa dan kehilangan arah. Allah menyadari manusia tidak bisa hidup sempurna seketika percaya kepada Kristus. Kenyataan hidup yang berdosa masih melekat pada kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah pun ingin kita tetap bergantung kepada Allah sambil tetap melakukan kehendak-Nya. Allah pun ingin kita tetap bergantung kepada-Nya sambil kita mengembangkan apa yang bisa kita lakukan bagi Allah. Jadi Allah memang menuntut manusia untuk melakukan kehendak- Nya tetapi Allah juga ingin manusia tetap bergantung kepada-Nya dengan mensyukuri hidup yang diberikan-Nya.
Mari kita renungkan hal ini. Terkadang kita lebih mudah memilih salah satunya. Terkadang kita lebih mudah untuk menuntut diri kita melakukan kehendak Allah atau di sisi lain kita lebih mudah mensyukuri hidup yang Allah beri dan berhenti melakukan kehendak-Nya. Apakah kita sedang menghidupi hanya salah satunya saja? Mari kita menghidupi kehidupan Kristen ini melalui kasih Allah dan melakukan kehendak Allah sambil bersyukur kepada-Nya. -EES

Bacaan Alkitab
Keluaran 20-21
Markus 6
Mazmur 33
Amsal 7:1-5